II. Преосмисляне на зоните за платено паркиране

Всяка година зоните за платено паркиране (Синя и Зелена зона) се разширяват и освен центъра вече обхващат и по-периферни жилищни квартали. С механичното им разрастване до 28 000 места по пътните платна приходите на общинското дружество ЦГМ достигнаха колосалните 50 млн. лв. на година. Въпреки това, не виждаме нито една сериозна инвестиция, а дългосрочните цели, които кметът си е поставил при въвеждането на зоните, все още не са ясни. Никой не мисли за нуждите на живущите, които особено в Синята зона не разполагат с достатъчно места. Паралелно с това общината продава съществена част от тях като служебен абонамент заради по-високите такси или дарява стотици места за безплатно ползване на общински и държавни институции.