II.5. Локални зони за платено паркиране около бизнес и търговски центрове

Живущите около търговски и бизнес центрове, болници и други големи обществени обекти се превърнаха в жертви на генерирания допълнителен поток автомобили. Често зелените площи са кални паркинги, тротоарите непроходими, а улиците задръстени – ситуация, която трябва спешно да се промени. За да намалим трафика и да стимулираме алтернативни форми за придвижване, планираме да въведем платено паркиране в такива райони.

Тези зони могат да имат различно работно време – намиращите се в близост до големите паркове да работят само през почивните дни, а онези в близост до бизнес центровете – само в работни.

Живущите ще се ползват с отстъпки и приоритет пред приходящите автомобили, чиито брой целим и очакваме драстично да се намали.