II.2. Стоп на безкрайния служебен абонамент

Ключова мярка за осигуряване на повече места за кратковременно паркиране ще бъде силното ограничаване на броя паркоместа в режим служебен абонамент. В момента Столичната община позволява на частни субекти да наемат и по десетина места. Това е за сметка на останалите ползватели, тъй като намалява капацитета на зоната.

Затова ще ограничим местата в режим служебен абонамент до максимум три за юридическо лице, като цената за второ и трето място ще бъде съответно 2 и 4 пъти по-висока от цената за първо.

За да дадем положителен сигнал към обществото и другите институции, незабавно ще предложим Столичната община сама да се откаже от всичките си служебни места за паркиране. Част от освободените места ще заменим с такива за доставки, като по този начин ще осигурим удобно и организирано зареждане на търговските обекти и жилищата.