II.1. Актуализация и подобрения в Синя зона

Средносрочната ни цел за следващите няколко години е да освободим центъра от паразитното паркиране и да го превърнем в зона, където хората, велосипедите и градският транспорт ще бъдат приоритет. През 2019 г. три нови метростанции ще заработят в сърцето на града, с което общият им брой ще достигне шест, а метрото ще свързва центъра с всички големи квартали.Чрез планираните от нас подобрения на градския транспорт ще го направим истинска алтернатива за придвижване в центъра, с което масовото използване на автомобили ще стане безсмислено.

Убедени сме, че чрез умно управление платеното паркиране може да помогне за решаване на различни градски проблеми.

Затова ще предложим допълнително разширяване на Синя зона и увеличение на цената за приходящи автомобили. Ще запазим цената на винетното паркиране в Синя и Зелена зона за първия автомобил, но ще увеличим двойно цената за втори и ще премахнем възможността за трети. Европейската практика отдавна доказа, че притежаването на повече от един автомобил, особено в историческия градски център със стари улици и ограничено пространство, се счита за лукс и се таксува съответно.

Решени сме да сложим край на хаоса и сериозно да преобразим сегашните зони за платено паркиране от инструмент за събиране на пари в политика, регулираща движението на автомобилите и улесняваща мобилността в града.

Ще реформираме зоните по европейски образец, осъзнавайки, че историческият градски център разполага със силно ограничено пространство, където автомобилите не трябва да доминират. За допълнително дестимулиране на влизането с автомобили в центъра незабавно ще предложим Синя зона да бъде разширена до булевардите Сливница, Христо Ботев и Васил Левски. Смятаме, че не е логично паркирането около Централни хали или Женския пазар, намиращи се в самото сърце на града, да струва колкото в Горен Лозенец. Това осезаемо ще намали приходящите автомобили и хаоса покрай ключови обекти и институции като Женския пазар, СМГ и по бул. Кн. Мария Луиза.

Работното време на Синя и Зелена зона също трябва да бъде преразгледано и актуализирано. Към момента Синя зона изобщо не работи в неделя, а Зелена – в почивните дни, което редовно създава хаос както в центъра, така и в кварталите.

Затова считаме, че работното време на двете зони трябва да бъде удължено и да обхваща и почивните дни, когато често желанието да се достигне с автомобил до столичните паркове и пешеходни зони води до пълен хаос с паркирането. Въвеждането на платено паркиране и в тези дни ще улесни живущите и ще стимулира хората да избират градския транспорт или други форми на придвижване. Разбира се, тази мярка ще бъде придружена с подсилване на линиите на градския транспорт в центъра и около основните паркове. Така ще допринесем за здравословен начин на живот, по-екологична градска среда и по-подреден град за всички.