III. Паркирането като част от организацията на движение