III. Железопътните линии – възможност, не бариера

Основна причина за липсата на баланс в градското развитие са ареалите на железопътните линии, често заобиколени от западащи индустриални зони, като възможностите да бъдат пресечени са ограничени: на цялата територия на града съществуват едва 16 пресичания на различни нива и 4 жп прелеза. В същото време при добро планиране и управление, наличието на развита железопътна мрежа в районите на северна София е основно предимство, от което трябва да се възползваме, за да ги облагородим.

Непреодолимостта на железопътните линии концентрира целият автомобилен трафик в наличните пресичания, както и ограничава пешеходната достъпност между отделните територии. Достъпността до съществуващите железопътни гари и спирки често е несъществуваща от противоположната страна на приемното им здание. Централна гара например може да бъде достъпена единствено откъм бул. Княгиня Мария Луиза, а гара Искър – само откъм ж.к. Дружба.