III.1. ЖП възел София, проектиран с мисъл за града

Предстои Националната компания за железопътна инфраструктура (НКЖИ) да инвестира над 1 млрд лв в рехабилитацията на жп възел София. Това е огромен инфраструктурен проект, който има потенциала да реши много от натрупаните с растежа на града проблеми. За нас е основен приоритет проектът за ремонта на жп възела и прилежащите му гари да е инструмент за интегриране на северна София и към него да се добави обемно-пространствено проучване на цялата жп инфраструктура в града, което да реши наболелите проблеми на изолацията, която тя предизвиква.

В момента общината не участва в процеса и в резултат проектът, който НКЖИ предлага, е в противоречие както с Общия устройствен план и дългосрочните цели на града, така и със градоустройствената логика.

Пример за това е намерението на НКЖИ да изгради 2,5 километрова, 8 метра висока плътна стена, разделяща североизточните части на града,

въпреки изрично разписаните стратегии на общината за интеграция и градско развитие на тези територии. Смятаме, че такива ключови проекти трябва да са полезни на градската среда: да предоставят повече възможности за свободно движение на софиянци, околните пространства, граничните територии и ограждащата ги улична мрежа да се преосмислят, както и жп трасетата да бъдат включени в системата на градския транспорт.

Извадка от проекта за жп възел София на НКЖИ

Ще работим за корекции в проекта и осигуряване на пълна хармонизация на градските потребности и експлоатационните нужди на железопътните превозвачи. Съвместно с НКЖИ ще изработим критерии за преустройството на трасетата, представляващи интерес както за междуградските железопътни превози, така и за града. Искаме съвместно проектиране на трасетата на Товарна тангента, както и осигуряване на четири- или триколовозни отсечки между гарите Волуяк и Казичене, Илиянци и Централна гара, както и преработка на коловозното развитие на Централна жп гара, позволяващо делегирането на II-ри перон (3ти и 4ти коловоз) за нуждите на градската железница. Също така ще изготвим предложение за алтернативно решение за жп трасето от жп гара Волуяк до жп гара Подуяне-запад, позволяващо ефективното му използване от пътнически превози и ще откажем НКЖИ от намерението да строи плътна стена, разцепваща северна София.