III.2. Нов живот за индустриалните зони

Днес индустриалните зони близо до градския център са неприветливи и запуснати пространства, без адекватни улици, осветление, зелени площи и т.н. Макар в тях днес предимно да са концентрирани тихи и относително чисти производства и логистични центрове, средата, в която хиляди софиянци се трудят, е мръсна и непроходима без личен автомобил.

Контактът на индустриалните зони с жп трасетата ги прави подходящи за нови градски територии, където да се заложи многофункционално застрояване,

а възможността по релсите да се движи бърз и ефективен градски транспорт ги прави не по-малко примамливи за инвеститорски интерес от кварталите, в които бе построено метро. Бъдещето на градската индустрия е в изнесени от града бизнес и индустриални центрове.

Ревитализирана индустриална зона в Минск, Беларус

Логистичните центрове също не могат да се разполагат близо до центъра заради нуждата да се ограничи навлизането на големи камиони в града. Ревитализирането им ще помогне не само инвеститорският интерес да се разпредели равномерно на територията на града, но и ще осигури поле за ново жилищно и офисно строителство. В индустриалните зони има и множество сгради, които могат да помещават културни и бизнес центрове, зони за алтернативни изкуства и т.н.

Ще насърчаваме навлизането на нови бизнеси и преструктурирането на индустриалните зони в смесени многофункционални територии.

За да могат инвеститорите да се възползват от възможностите им, ще осигурим липсващата и рехабилитираме базовата инфраструктура и ще подобрим достъпността. Примери за успешно преосмислени индустриални сгради не липсват: културният център Фабрика 126, бизнес центъра в бившия Хладилен завод и др.