I.1. Нов квартал пренасочва инвестициите към северна София

Предстоящата актуализация на Общия устройствен план дава възможност да се идентифицират територии, в които да се пренасочва новото строителство, за да се осигури алтернатива за собствениците на реституирани имоти в кварталите. Така не само ще спрем хаотичното застрояване на междублокови пространства, но и ще създадем благоприятна среда за взаимноизгодни преговори, чрез които общината да си осигури имотите, необходими за реализиране на улици и булеварди и за съхраняване на зелените площи.

Идентифицирали сме подходяща за целта територия, намираща се северно от Северна скоростна тангента, до кв. Враждебна. С обща площ от над 700 000 м2, публична собственост, тя е идеална за пилотно провеждане на този процес,

не само заради близостта ѝ до водни площи, включително река Искър, но и защото метролиния М3 може да бъде удължена до там. Насочването на инвестициите към северна София чрез оформянето на нов квартал е ключово за правилното развитие на града и затова интензивно ще работим върху този значим проект.