II. Селата в Софийско поле са част от града

Освен град София, Столичната община управлява още три града и 34 села. И макар Нови Искър и Банкя да са относително добре свързани със София, същото не може да се каже за Бухово, Ботунец или за второто по големина село в България – Лозен. От икономическа гледна точка, тези населени места са неразделна част от града – почти цялото им население работи, учи или харчи парите си в София. В същото време, до тях почти не достига редовен и удобен обществен транспорт, в някои няма детски градини, училища, поликлиники, уредени места за отдих и спорт и т.н.

Сърцето на икономиката и културния живот в Столичната община разбираемо е София.

Това обаче не означава, че живеещите в селата трябва да извършват всички дейности от ежедневието си в града. Икономическото влияние на компактния град не се изчерпва само с територията на Столичната община.

Градовете Костинброд, Своге, Перник, Драгоман, Елин Пелин и Сливница са част от най-голямата агломерация в страната. Хиляди хора пътуват до София ежедневно с личните си автомобили, допълнително натоварвайки софийската инфраструктура вместо Столичната и съседните ѝ общини да създадат адекватен регионален транспорт.