II.1. Подобряване на градската среда и инфраструктурата в северна София

Пътната мрежа свързваща селата със София е общинска собственост и е в неприемливо състояние. Покрай заформилия се скандал пътуването по Северна скоростна тангента да става с винетка стана ясно, че софиянци, живеещи в селата от северната яка, не могат да разчитат на общинските пътища и ги избягват. В същото време, целият градски транспорт, свързващ ги с града минава по тях.

Ще изработим подробен инвестиционен план за частична или пълна рехабилитация на пътищата свързващи селата със София, а в населените места ще приоритизираме захранващите ги маршрути и улиците, по които минава градски транспорт.

Целта ни е до 2023 г. всички населени места в Столичната община да имат минимум по една пътна връзка без дефекти до компактния град. Най-приоритетни за нас са пътят за Нови Искър през с. Требич, Чепинско и Челопешко шосе, както и бул. Лазар Михайлов към с. Кубратово.

За да подобрим градската среда в населените места от Северната яка, ще изработим инвестиционна програма за ремонти на публичните пространства в кратки срокове,

като ще наблегнем на местни градинки, паркове, площади, както и на крайните спирки на линиите на градския транспорт. Целта ни е с концентрирани инвестиции да преобразим и активираме потенциала на селските площади, които бързо могат да се превърнат в пълноценни обществени пространства. Част от обектите, които ще включим в програмата, са:

  • площада и парка пред кметството на с. Чепинци;
  • парк “Герена” в с. Мрамор;
  • пл. Мегдана в с. Доброславци. възстановяване на функцията на ул. Николай Бонев в Бухово като линеен парк;
  • преработка на площада пред гара Курило в градски площад, съчетаващ функцията на интермодален терминал.

Други обекти, за които имаме готовност да предложим проекти, са площадите Свети дух и 1-ви май в гр. Нови Искър,  паркът при новата църква в с. Требич, площадът в центъра на кв. Ботунец и паркът с футболното игрище във Враждебна.