II.2. Свързване на софийската агломерацията с града

Като най-големият град в страната, София е логичният център и на най-голямата агломерация. В нейния състав влизат населените места от седемте общини, граничещи със Столичната: Перник, Своге, Божурище, Сливница, Елин Пелин и Костинброд. Населението им е икономически обвързано със София и голяма част от него пътува всеки ден до работните си места в нашия град.

Липсата на адекватна и интегрирана транспортна политика между общините, които образуват голямата агломерация създава сериозни бариери пред мобилността на населението. Например
с. Рударци, Община Перник, се намира на границата със Столична община и макар почти цялото му население да учи и работи в София, транспортната ѝ схема не предвижда линията, обслужваща Мърчаево да навлиза в него.

Хората не се съобразяват с административното деление на страната, когато планират живота си. Заради липсата на адекватно и ефективно интегриране на транспортните схеми на околните общини всеки ден в София пристигат хиляди автомобили. Макар че собствениците им не са данъкоплатци в Столичната община, те използват и амортизират инфраструктурата, на която автомобилите им прекарват около 10 часа на ден. Инвестициите в подобряване обвързаността на агломерацията на града, чрез интегриране на градския транспорт е гаранция, че за софиянци ще има повече място по улиците.

Имаме готовност да предложим стратегия, която да изведе София като водещ интегратор на региона,

осигуряваща ѝ предимството да определя икономическия, транспортен и социален пейзаж на агломерацията. Блокът от тези осем общини ще има незаобиколимо влияние да договаря заедно засягащите развитието му политики, зависещи от държавната администрация. Стратегията за агломерационното развитие на София ще е добра основа за провеждането на отдавна закъснели реформи в законите, регламентиращи размера на данъците, събирани от местната власт.