Целта на социалните политики, които една община следва да прилага, е чрез тях да осигури равнопоставен достъп до възможности за икономическо развитие за всички свои граждани. Важно е и да бъдат управлявани социалните рискове като безработица, социална изолация, престъпност, бедност и бездомност. В тази си задача общината трябва да е подкрепяна както от държавата, така и от неправителствените организации, специализирани в тези области. Като притегателен център за бизнес, инвестиции и хора, София е сред малкото градове в България увеличаващи населението си. Хиляди студенти от цялата страна идват всяка година да учат в университетите и много от тях избират да останат тук. Населението расте и според демографска прогноза на НСИ район Студентски ще настигне по брой население районите Люлин и Младост през 2050 г.

Случващото се в гетата и в контактните им квартали е тема-табу, към която се прибягва само в името на евтин предизборен популизъм. Ромските махали са забравени както за инвестиции, така и за контрол, което ги превръща в “горещи точки” на напрежение, конфликти и проблеми, а пълната липса на жилищна политика прави Столичната община невидима за хиляди нейни жители. Общината не защитава правата на наемателите, не ги поощрява да сменят адресната си регистрация, не участва по никакъв начин в имотния пазар, а общинските жилища – предоставяни за временно настаняване на нуждаещи се, са синоним на мизерия и бедност. 

Не искаме жилищната политика на София да е безкрайно субсидиране на немотивирани да работят хора, а да е справедлив модел, в който изпадналите във временна неспособност да издържат себе си и семейството си, да могат да разчитат на сигурността на приличен дом докато си стъпят на краката и отново станат финансово независими. Затова Столичната община трябва да възприеме практиката на европейските градове и да започне много по-активно изграждане на общински жилища. Така те ще могат да бъдат отдавани или продавани на преференциални цени както на нуждаещи се, така и на млади семейства.

Амбицирани сме да надградим и доразвием системите за социална подкрепа и взаимопомощ близо до местните общности, както и да работим за създаване на истински солидарно, но самостоятелно и инициативно общество. Ще създадем среда, в която икономическите възможности са стабилно подобряващи се за всички, като поощряваме инициативите и възпитаваме у младите софиянци предприемачески дух. Въпреки че сме най-богатият град в страната, грозната истина е, че все още има хора, които са бедни и бездомни. Освен социално слабите, от внимание и грижа имат нужда и жертвите на насилие, както и страдащите от специфични заболявания. Затова ще изградим мрежа от кризисни и помощни центрове, осигуряващи на всички достъп до медицинска и социална грижа.