Виетнамските общежития – нов квартал с достъпни жилища

Виетнамските общежития са не само източник на сериозно социално напрежение, но и са огромна пропусната възможност. Разположена на 65 декара общинска площ на комуникативно място, тази територия е идеална за ревитализация. Жителите на ж.к. Красна поляна настояват общежитията да се премахнат от години и досега Столичната община не е успяла да създаде ефективен план за преместване на обитателите им и внасяне на ред в района.

Територията на Виетнамските общежития е в
непосредствена близост до нереализирания парк “Барите”

Пространството около общежитията тъне в мръсотия, а инфраструктурата е разбита. С изострянето на недостига на адекватни общински жилища и нуждата от изграждането на нормални, подредени, чисти и добре проектирани нови квартали, се налага преоценяване дали Общината може да си позволи да остави неизползван потенциала на толкова голяма територия.

Тя може да бъде преобразена с изграждането на нови жилищни сгради на не повече от пет етажа, с широки междублокови пространства, детски площадки и голяма детска градина.

С такава плътност на застрояване, в територията могат да се осигурят приблизително 600 нови общински жилища.

Как могат да изглеждат Виетнамските общежития
Вместо порутени и опасни сгради, там може да
има модерен и функционален квартал

С построяването на този нов квартал искаме част от жилищата в него да се продават на реални пазарни цени, както и на преференциални такива за млади семейства. Така ще гарантираме, че макар и общински, тези жилища няма да са ново вертикално гето, населявано само от социално слаби.

За да бъде един квартал поддържан, жив и безопасен, той се нуждае от разнообразен микс от обитатели.

Всеки голям град разполага с подобни квартали и чрез тях дава възможност на всички да живеят в нормални условия. Градовете, които са притегателни центрове изпитват сериозен недостиг на жилища и това поддържа цените високи. Средната цена на недвижимите имоти в София в края на 2018 г. достигна приблизително 1000 €/м2, а цената на жилищното строителство “до ключ” – между 380 и 450 €.

За да е поносима инвестицията, пълната ревитализация на Виетнамските общежития, заедно с изграждането на новия квартал, улиците, детската градина и оформянето на междублоковите пространства може да бъде разпределено в 4-годишна програма. Тя ще осигури голям брой нови достъпни жилища. Ще работим с банковите институции за създаване на специален кредитен продукт, позволяващ на млади и многодетни семейства да ги закупят.