II. Премахване на гетата без “замитане под килима”

Един от най-сериозните социални проблеми в София е съществуването на гетата: тези изолирани части от града са нелицеприятни, опасни, недостъпни и занемарени, а живеещите в тях – умишлено държани в икономическа и социална изолация. Да, почти универсално, населението в гетата е от ромското малцинство и зависимостта им от държавната социална система ги прави евтин и контролиран електорат.

Гетото е преди всичко социален проблем. Много от обитателите му са приели за нормална неговата наситена с мизерия, беззаконие и безхаберие среда. Игнориране или допълнително изолиране само ще концентрира проблема. Никой не иска да живее до опасна, замърсяваща, неуважаваща законите общност – протестите срещу замърсяването на въздуха на жителите на ж.к. Овча купел, Красна поляна и Западен парк го доказаха. Решението не е да я изгоним, а да работим всички софиянци да са еднакво отговорни за това как изглежда града ни. Това означава и неуважаващите или неразбиращите правилата да бъдат подвеждани под отговорност. Не само в гетата – в целия град.

Основни проблеми в гетата са ниското качество на жилищните постройки, неизвестна или нелегитимна собственост на земята под тях и липсата на инфраструктура.

В много от случаите сградите са незаконни, недекларирани и неотговарящи на строителните стандарти самоделни конструкции, които представляват опасност за обитателите си и чието отопление отнема огромен финансов и енергиен ресурс. Вместо живеещите в тях да инвестират парите си в подобряване на жилищното си положение, те буквално ги “пускат през комина”, тровейки себе си и околните. Поради отсъствие на адекватна улична мрежа, във вътрешността на махалите има сериозен риск от стихийни пожари, а спешните медицински служби не могат да достигат адресите. В части от махалата до кв. Филиповци и в кв. Факултета уличната мрежа е окупирана от застрояване и е непроходима, а пътна настилка, сметоизвозване, осветление и т.н. е рядкост.

Съществуват “горещи точки” на неотговарящи на дори минимални строителни стандарти и условия за живот махали, появили се върху частни, общински и държавни терени. Такива са:

  • части от застрояването в кв. Факултета;
  • части от застрояването в кв. Христо Ботев;
  • махала пред бл. 14 в ж.к. Сердика;
  • махала до ул. Кукуш в ж.к. Захарна фабрика;
  • махала до кв. Филиповци;
  • махала, навлизаща в Западен парк;
  • махала в кв. Орландовци.