I. Жилищна политика, поощряваща финансова независимост

Живеем в динамичен свят, в който икономически активните хора все повече избират да живеят под наем. Основна причина да не сменят адресната си регистрация, когато не живеят в собствено жилище е, че процедурата е тромава, бюрократична и най-вече – завършва със задължителното изискване да се сменят всички лични документи. С предстоящото въвеждане на електронните лични документи се очаква адресът да стане виртуална информация, която няма да се отпечатва на пластиката, а ще се съхранява електронно. Това ще позволи най-накрая да освободим хората от излишната бюрокрация, както и ще даде на Столичната община инструменти да поощрява и управлява адресната регистрация на жителите си.

Трайно пребиваващите в София без адресна регистрация са десетки хиляди. В огромната си част това са хора работещи в София, живеещи под наем, ползващи услугите на града – градски транспорт, инфраструктура, паркоместа и др. Независимо къде е роден някой, избирайки София за свой дом той става софиянец. Това е не само привилегия, но и задължение и смяната на адресната регистрация трябва да е отговорност на всеки направил този избор.

Не всички имаме равен старт в живота, но всеки може да подобри положението си, ако знае, че има на кого да разчита. Жилищната сигурност и достъпността до градски транспорт са най-важните фактори в икономическата реализация на хората. Крайно време е София да разработи и приложи ефективна жилищна политика, която да подпомогне изпадналите в затруднение наши съграждани. Действащите в момента наредби и стратегии за общинските жилища не определят никакви конкретни цели. Те не разясняват и как Столичната община помага на нуждаещите се от социални жилища да постигнат финансова стабилност и в крайна сметка да станат способни да се самоиздържат.