I.2. Безлихвен имотен кредит за млади семейства

Демографската криза е най-сериозният проблем за устойчивото бъдещо развитие на нашата държава. Прирастът на населението на София е изцяло механичен, а не естествен, с което столицата изсмуква човешкия потенциал на страната. В продължение на много години за него се говори, но реални мерки така и не се предприемат. Общината спешно трябва да се включи в процеса, като създава реални стимули за отговорна раждаемост, а не да разчита единствено на държавни стратегии. Ние искаме в София да се раждат много повече деца, затова считаме за наша отговорност да подпомагаме младите семейства като им осигурим стабилен старт.

Ще работим за изграждане на много нови общински жилища, които да се продават с безлихвен кредит или отдават под наем на преференциални цени на млади семейства с до три деца.

София има нужда да урбанизира индустриалните си зони като в тях се обособят нови квартали с модерна и комплексно планирана градска среда, с детски градини, училища и добра мобилност. В компактния град има големи държавни и общински терени, идеални за такива пилотни проекти. Ще изготвим бизнес план, с който да докажем ползата от урбанизирането им и базирайки се на него ще изработим задания за международни конкурси. С тях ще привлечем частни инвеститори, които да построят комплексите, като общината ще участва в процеса със земята. Ще договорим след приключване на строителството тя да придобие процент от жилищните обеми, както и цялата социална и комуникационна инфраструктура.