I.3. Изграждане на много повече общински жилища

За Столичната община днес жилищната политика се изчерпва в разпродаване на вече съществуващите общински жилища. Така тя не разполага със социална предпазна мрежа и не може адекватно да реагира при бедствия и аварии. Както видяхме след трагедията в Хитрино и земетресението в Перник, оставили без дом много семейства, отсъствието на траен ресурс за настаняване създава лагери с фургони, в които потърпевшите са принудени да живеят с години.

Строителството на общински жилищни сгради за осигуряване на социални жилища е голяма, но наложителна инвестиция,

като тя трябва да е придружена с ясен бизнес план за максимална ефективност на вложените средства. За намаляване на финансовата тежест има възможност да се довърши строителството на недостроени общински жилищни блокове, започнало в края на 80-те и 90-те години на миналия век. Целта ни е то да е придружено с ясен инвестиционен план, предвиждащ продажба на жилища в тях на реална пазарна цена и запазване на квота във всяка от сградите за общински жилища.

Така с консервативни инвестиции е възможно драстично да увеличим капацитета за социално и оборотно настаняване в София,

както и да се подобри градската среда около дълготрайно изоставени строежи.

Успоредно с по-амбициозната програма за строителство на общински жилищни сгради, ще изработим и медиаторна система, която при нужда ще наема апартаменти от свободния имотен пазар от името на кандидатите за общинско жилище, като общината ще покрива наема и ще прилага същия наемен план като за своите социални жилища. Искаме тази мярка да се прилага в краен случай за кандидати с доказана способност бързо да възстановят финансовата си независимост.