III. Икономическо развитие, равенство и защита на рискови групи

Едно общество, което не се грижи за най-уязвимите си членове, не може да се грижи за себе си. Системните проблеми с включването на хората с увреждания, старите ни съграждани, защитата на жертвите на насилие, младите родители и социално слабите, са причина много от тях да се чувстват пленници на собствените си домове или още по-лошо – странични наблюдатели на собствения си живот. Недопустимо е в модерен и икономически развиващ се град наши съграждани да са практически невидими или да се чувстват нежелани. Всеки софиянец, поставен в изолация, е пропуснат шанс за нашия град да бъде по-богат, по-цветен, по-жив. Знаем, че в социалната ни система има дефицити. Там, където не можем да допринесем с лична експертиза, ще разчитаме на задълбочени партньорства с експертни и други организации. 

Искаме София да е хармоничен, богат и толерантен град. Всички нейни жители да водят достоен и сигурен живот – без страх от социална и икономическа изолация, насилие и престъпност. Тъжните статистики от последните две години, разкриващи грозната действителност на проблемите с домашното насилие и несекващите новини за самотни възрастни хора, оцеляващи в самота и нищета, трябва да останат в миналото. Родителите, бабите и дядовците ни заслужават да прекарват старините си щастливи, активни и обгрижвани от нас – по-младите. Ще работим за много повече социално включване на възрастните ни съграждани, особено на тези, останали без спътници в живота. За нуждаещите се от закрила ще разработим адекватни програми за реинтеграция в обществото без страх.

Всички патрулиращи полицаи ангажирани в структурата на Общинска полиция, както и служителите в администрацията, занимаващи се с изолирани или рискови групи, ще преминават обучения и подбор, позволяващи им да разпознават и реагират правилно на поведението и нуждите на хората.

Така ще можем да гарантираме, че ще имат нужните подход и социални умения за работа с гражданите, за да могат както да въдворяват ред, така и да изграждат взаимно доверие – да ги подкрепят и да им помагат.  Искаме присъствието на полицаите в местните общности да е търсено и приветствано, а посещението на общинската администрация да не е изнервящо или обезверяващо.

За да ускорим икономическото развитие на всички софиянци ще работим активно с бизнеса за максимално улесняване на зависещите от общинската администрация процедури за стартиране на бизнес, както и ще стимулираме създаването на малки и микропредприятия, занаятчийници и чисти производства навсякъде в града.