III.3. Адекватни кризисни центрове за временно настаняване

Жертвите на насилие, особено случващото се в семейството, често се обрисуват в публичното говорене като съучастници в собственото си страдание: „щом стоят до насилника си и търпят, значи им е добре“. Ние разбираме, че понякога опцията да избегнеш едно страдание, за да изпаднеш в несигурност, не винаги е приемлива.

Затова ще изработим координационно звено, работещо пряко със СДВР, поемащо случаите на докладвано насилие. Чрез него ще можем да предложим възможност за достойно и безопасно временно настаняване на всеки нуждаещ се от закрила.

Това звено ще осигурява консултации със социални работници, юристи, психолози и лекари, за да помогнем на жертвите да се реинтегрират в обществото, както и да потърсят правата си.