III.5. Активни и щастливи пенсионери

Самотата и характерните за остаряването заболявания са двата основни фактора за влошаване качеството на живот на възрастните хора.

Пенсионната възраст би трябвало да е време за заслужена почивка, затова ще обърнем значително повече внимание на общинските пенсионерски клубове.

Освен предоставяне на помещение, където те да се събират и социализират, през Дирекция “Социално подпомагане” ще договаряме групови отстъпки за членовете им за спортни занимания, различни спа и рехабилитационни терапии, театрални постановки, кинопрожекции и т.н., а съвместно с Българския туристически съюз, ще им осигурим разнообразни пакети за подходящи за тях екскурзии и организирани разходки.

С преференциално договаряне на различните възможности, членството в пенсионерските клубове ще работи също като популярни услуги от вида на MultiSport. Така себестойността на всяка налична дейност значително се понижава и става достъпна за старите хора с фиксирани доходи, а посещенията и ползването на всички услуги в общинските галерии, музеи, балнеологични и спортни центрове ще останат безплатни. Това на свой ред ще позволи по-дейно участие на многократно повече хора. Всеки новопенсионирал се софиянец ще получава специална клубна карта в деня на своето пенсиониране и при желание – ще може да я активира в кварталния пенсионерски клуб.