III.1. Възпитаване на предприемачески дух в децата

В края на 2017 г. Столичният общински съвет учреди Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране, чиято цел е да провежда образователни консултации с учениците в софийските училища, за да ги подготви да направят правилен избор на кариера или горна степен на образование. Тази дейност обаче е ограничена единствено до няколко учебни часа.

С програмата си “Образование 24/7” ще надградим дейностите на центъра с целогодишно провеждане на образователни курсове в общинските училища, предоставящи на учениците в горен курс практически знания за бизнеса –

как се регистрира фирма, как се попълва данъчна декларация, разработване на бизнес план, работа с администрацията и т.н.,

а за децата в предучилищна и начална степен да осигурява образователен блок със симулационни игри, поощряващи предприемаческия дух и разясняващ защо възрастните ходим на работа. Центърът ще организира лекции и дни на отворените врати в различни базирани в София компании, с които да запознава децата с градската икономика.