III.4. Достойна среда за хората с увреждания

Най-онеправданите ни съграждани са хората с увреждания. Страдащите от зрителни проблеми и с намалена подвижност не могат безопасно да се придвижват самостоятелно, защото средата е изключително враждебна към тях. Всички мерки, които предвиждаме за преосмисляне на градската среда, ремонт на публичната инфраструктура и подобряване на градския транспорт са насочени към осигуряване на независим живот за всички.

Хората с увреждания имат нужда от достъпна
среда, за да водят пълноценен живот

За да гарантираме независимостта на хората с увреждания, ще оборудваме всички метростанции с брайлова диаграма за ориентация, а на по-натоварените спирки на градския транспорт ще добавим брайлова версия на разписанията. Строго ще следим за изпълнението на тактилни и водещи ивици в градските пространства, така че придвижването на лицата с увредено зрение да бъде максимално улеснено. На значими кръстовища ще оборудваме светофарите с релефни схеми даващи информация за броя ленти и ситуацията в кръстовището.

По примера на много градове в Европа, всички общински служители, които участват в проектирането, изграждането и контролирането на градската среда, ще преминават всяка година обучителни симулации, които ги поставят в ролята на хора с увреждания. Целта ни е те да имат пряк опит с детайлите на градската среда, които създават проблеми на хората в неравностойно положение.

За глухонемите ни съграждани ще работим за осигуряване на обучени в жестомимична комуникация служители на гише.