III.7. План за интеграция на бездомните

Хората без дом в София се увеличават всяка година и техният брой надхвърля 500. Огромна част от тях са оставени без грижа от националните и местни власти, което не само създава проблеми със сигурността в града, но и силно влошава здравето им. За съжаление, често бездомните са в алкохолизирано и неприемливо хигиенично състояние, а част от тях са агресивни. Това кара гражданите да избягват подлезите, парковете и градския транспорт. Въпреки увеличаващия се проблем, Столичната община разполага само с един център за временно настаняване с капацитет от около 170 места – три пъти по-малко от официалния брой бездомни в града. 

За нас е важно да започнем разрешаването на този градски и хуманитарен проблем. Затова ще почерпим опит от Любляна, където през последните години бяха положени значителни усилия за подобряване на живота на бездомните.

Първа и най-важна административна мярка ще бъде обвързването на посещение в центъра за временно настаняване с полагането на елементарни хигиенни грижи –

къпане и подстригване. Експертният капацитет на центъра трябва да бъде значително подсилен с назначаването на амбициозни социални работници и психолози. Необходимо е и включване на сътрудници, които да помагат с ваденето на документи за самоличност и намирането на подходяща работа. Ще започнем и подготовка за изграждане на нов център за настаняване, включващ и отделни помещения за жени, за да им осигурим по-голям комфорт. Искаме да помогнем на бездомните, за да ги върнем към нормален начин на живот и трудови навици. Тези хора са наши съграждани и техните проблеми не трябва да бъдат замитани под килима.