III.2. Посредничество за образование и социално включване

Социалното включване и трайното задържане на деца от рискови групи в училище е тема, по която от години се работи активно. Резултатите от този труд са налице:

броят деца от ромски произход, трайно посещаващи училище всяка година расте, а с това – и възможностите им да водят добър и достоен живот.

Ще оказваме пълна подкрепа на медиаторските организации и ще запазим доказалите се като успешни партньорства, подобряващи шансовете за всички. Ще създадем условия за курсове за преквалификация и повишаване на квалификацията за всички желаещи, както и ще изградим стажантски програми и схеми за чиракуване в общинските предприятия.