III.6. Предоставяне на услуги за домашни грижи

В София броят на хората над 65 години е близо 230 000 души. Те са наши родители, баби и дядовци и заслужават да изживеят достойно своите старини. За съжаление не всички могат да разчитат на подкрепа от своите роднини и немалка част от тях живеят с месечни доходи под прага на бедност. Ние смятаме, че не трябва да се допуска възрастните ни съграждани да бъдат обречени на мизерия и да се лишават от храна, уют и лекарства.

Затова чрез общинските ресурси ще обърнем специално внимание на подобряването на живота на възрастните хора

не само чрез изграждане на по-достъпна инфраструктура, но и чрез осигуряване на специално внимание и грижи по домовете.

В столицата вече има сформирано дружество за социален патронаж, към което ще насочим повече ресурси. Също така на територията на града действат и неправителствени организации като БЧК или Каритас, с които ще започнем активна работа за това броят хора обхванати от тях да се увеличи значително.

Нашата цел е възрастните хора да получават медицински (инжекции, грижа за рани, превръзки, мерене на кръвно и др.), личностни (къпане, тоалет, смяна на памперси) и социални (закупуване на медикаменти и други необходими пособия, връзка с личен лекар и др.) грижи в своите домове. Също така ще създадем повече възможности за социална реинтеграция на самотните възрастни хора, инвестирайки в съществуващи и създаване на нови клубове на пенсионера. Считаме, че читалищата са подходяща среда, в която този процес може да се случва, включително така ще бъде улеснена и комуникацията между поколенията.

Планираме да се възползваме от опита на градове като Варшава и ще въведем партньорска програма между общината и желаещи да помогнат фирми за осигуряване на безплатни дребни ремонти и услуги по домовете за възрастни граждани и социално слаби. Такива са подмяна на крушки, ремонт на електроуреди, ВиК, почистване, боядисване и др.