София – град за млади родители

Общината може и трябва да подкрепя младите семейства

Демографската криза е сред най-сериозните проблеми на България, нацията и дългосрочното бъдеще на София. Вероятно не винаги си даваме сметка как градската среда влияе и насърчава или възпрепятства раждаемостта. Анализът на Визия за София и други международни научни проучвания показват, че начинът по който градът изглежда и функционира има съществено значение за оставането на младите в него. Ние искаме да подпомогнем младите семейства и да ги задържим да останат да живеят и работят в нашия град. Затова в План за София сме предвидили редица мерки, с които искаме да направим столицата по-приятно място за живот. 

Ежедневен проблем, особено за майките с детски колички, е състоянието на подлезите и липсата на нормален достъп до тях. Над част от подлезите по малко натоварени улици и булеварди със значително пешеходно движение, смятаме че трябва да бъдат изградени пешеходни пътеки на ниво терен. Примери за това са подлеза на кръстовището на бул. Васил Левски и ул. Г. С. Раковски, подлеза на бул. Фритьоф Нансен, при Южния парк на кръстовищата на булевардите Гоце Делчев и Петко Ю. Тодоров и на ул. Опълченска и бул. Тодор Александров. 

По най-натоварените подлези и при техническа възможност ще предвидим изграждане не само на вертикални, но и успоредни на стълбището, т.н. диагонални асансьори.

Това инженерно решение ще приложим и за изграждането на достъпни за хора с намалена подвижност и родители с колички изходи на метростанция Сердика откъм Булбанк и Хотел Балкан. За да улесним и стимулираме пътуването с метрото, ще проучим техническата възможност за изграждане на подобни нестандартни съоръжения и на другите метростанции и подлези.

Основен проблем не само за майките, възрастните и трудноподвижните, а за всички жители на града, е трагичното състояние на тротоарите, бордюрите и скосяванията при кръстовищата. Затова в координация с районните кметове ще започнем масирано обновяване на тротоарите в целия град, а при всички ремонтни дейности ще дадем абсолютен приоритет на качественото изпълнение на удобна и безопасна инфраструктура. Ще наблегнем и на доказани решения като повдигнати кръстовища, тротоарни уширения и мерки за успокояване на трафика, за да се осигури максимален комфорт и достъпна градска среда за всички.

Младите родители имат нужда от функционална градска среда

Нископодовите превозни средства на градския транспорт остават безсмислени, ако спирките и инфраструктурата не са пригодени за тях.

Затова ще ремонтираме спирките и няма да толерираме спирането в зоните им, за да могат превозните средства на градския транспорт да се приближават максимално до тротоарите.

С осигуряването на нови нископодови автобуси, тролейбуси, трамваи и разпределението им по всички линии и райони на града, ще осигурим достъпен и бърз транспорт за родителите с детски колички и ще подобрим мобилността им.

За улесняване на транспорта на младите семейства и семействата с ученици ще разработим атрактивни групови билети за градския транспорт.

Така ще стимулираме родителите да го ползват при ежедневните им пътувания от и до детските градини и училищата.

Не на последно място, чрез ускорено строителство на нови детски градини и ясли на територията на целия град, ще осигурим прием за повече софиянчета, ще улесним живота на родителите им и ще ги стимулираме бързо да се върнат в работната им среда. Силно вярваме, че с този пакет от мерки значително ще подобрим ежедневния живот на младите родители и ще ги улесним в желанието им да имат повече деца.