IV. Безопасна и естетична инфраструктура за всички

Освен амортизирана и липсваща, инфраструктурата в София е предпоставка за пътни инциденти и наранявания. Членовете на експертните съвети, определящи как ще изглежда транспортната инфраструктура, често са проводници на отречената преди 50 години практика за абсолютна приоритизация на автомобила в града. В резултат София има широки улици и тесни тротоари, пешеходни пътеки, свършващи в препятствия, много конфликтни кръстовища и лоша организация на движението. Дори при цялостни и скъпоструващи реконструкции не се предвиждат подобрения за пешеходците, градския транспорт, колите и велосипедистите, а се преповтарят съществуващите положения. Споделяйки философията на Визия Нула (Vision Zero), имаща за цел да сведе жертвите по пътищата до нула, ще работим за безопасни  улици в София, за да ограничим създадения досега хаос, насърчаващ конфликтите и нетолерантното поведение на пътя.