IV.2. Успокоен трафик за безопасни улици

Зона 30 е утвърден в световната практика инструмент за управление на трафика, който ограничава максималната разрешена скорост до 30 км/ч. Такива зони се обособяват предимно в историческия център и жилищните квартали. Освен повишена пътна безопасност за всички участници в движението и по-спокойни публични пространства, те подобряват качеството на живот, премахвайки транзитното движение, шума и замърсяването, както и стимулират развитието на малкия бизнес и повишават цената на имотите.

По-ниската скорост намалява броя на инцидентите и евентуалните последствия и е особено важна за най-уязвимите – децата, пешеходците и велосипедистите. Въпреки многогодишните обещания и похарчените пари за проекти, Столичната община не успя да въведе нито една такава зона. 

В нашия План за София предвиждаме Зона 30 да бъде обособена по малките красиви улици в историческия център след цялостно преосмисляне на профилите им и организацията на движението.

Въвеждането ще се случва след проведени консултации с гражданите, съобразявайки се със спецификите на района и отразявайки техните потребности и предложения. Амбицията ни е безопасните зони да се изграждат по най-добрите европейски образци. Освен поставяне на знаци и маркировка, ще предвидим и изграждане на физически препятствия, шикани и използването на различен тип настилки. Уширения на тротоарите, снижаване на бордюрите и поставянето на повече растителност и пейки ще направят ходенето по-комфортно. Тези зони са идеални места и за провеждане на велосипедно движение с осигурена разгърната и свързана мрежа, далеч от наситените с трафик и замърсяване основни артерии. 

Изграждането на Зона 30 не струва много, а нужните ремонти могат да бъдат извършени само за няколко месеца. Затова ще предложим тези зони да бъдат обособени и в големите жилищни квартали, започвайки с Люлин, Студентски град и Младост.

Смятаме, че ограниченото градско пространство трябва да бъде справедливо разпределено между всички участници в движението, като с пътната безопасност и комфорта на по-уязвимите не бива да се прави компромис.