III.1. Ринговите булеварди извеждат трафика от центъра

С цел дългосрочно облекчаване на движението приоритетно ще работим за изграждане на ринговите булеварди, които създават проходими алтернативи за дългите пътувания. Важно за нас е да създадем нови връзки, които да изведат транзитното движение от историческия градски център. Поставяме си за цел ускорената реализация на южния и северния градски ринг на града – бул. Тодор Каблешков и тунели под бул. Сливница, пл. Сточна гара и бул. Ситняково. 

Като първостепенна задача си поставяме изграждането на бул. Тодор Каблешков в пълния му габарит, заедно с предвиденото трамвайно трасе

между бул. България и метростанция Г. М. Димитров. Стратегически важен, той значително ще улесни движението между западните, южните и източните квартали и ще облекчи блокираните от тежък трафик булеварди като Евлоги и Христо Георгиеви, България, Бяла черква и Пейо Яворов. При натоварените кръстовища с булевардите Черни връх и Симеоновско шосе предвиждаме изграждане на подземни безконфликтни преминавания на ринговия булевард с по две ленти в посока.

Ключов елемент за извеждане на транзитното движение от историческия център, особено по оста бул. Тодор Александров – бул. Цар Освободител, където средно дневното натоварване е над 20 000 коли на ден, е изграждането на безконфликтна алтернатива с висок капацитет, която наричаме Северен обход на центъра.

Затова ще започнем процедура за изготвяне на проект и поетапно строителство на тунели с по две ленти в посока под бул. Сливница и бул. Ситняково, осигуряващи бърза връзка между западните квартали като Надежда и Люлин с източните – Хаджи Димитър, Гео Милев и бул. Цариградско шосе. В рамките на проекта предвиждаме изграждане на отдавна заложеното кръстовище на две нива под пл. Сточна гара, преработка на пътните възли при гара Подуяне и бул. Цариградско шосе и алея Яворов.

Този стратегически обект ще позволи по-голяма част от историческия център да бъде място за хората и пешеходците и ще направи възможно изграждането на линеен парк “Владайска река” по протежението на бул. Сливница. Не на последно място, стратегическата връзка ще осигури бърза и безопасна алтернатива за транзитното движение между източните и западните квартали на столицата.