I. Качествени тротоари за достоен живот

Независимо дали сме млади или стари, трудно подвижни или не, животът ни като пешеходци в София никак не е лесен. Дори отиване до магазина или кратка разходка са истинско предизвикателство. Печален символ на града ни остават “плюещите плочки”, кривите шахти и различните препятствия на всяка крачка. На места тротоарите изцяло липсват – най-често в крайните квартали или новите, уж елитни такива. Особено затруднено е придвижването на родителите с детски колички, възрастните ни съграждани и хората с намалена подвижност. В резултат ставаме заложници на собствените си домове и сме загубили усещането за удоволствие от това да се разхождаме в града си.