I.3. Общинско предприятие за пътни ремонти

Зависимостта на Столичната община и районните кметства от частните фирми за поддръжка на пътната инфраструктура не позволява бърза реакция при възникване на проблеми. За отстраняването на малки дефекти, като запълване на дупки или поправка на тротоари, институциите трябва да извървят времеемка и неефективна процедура, която бави ремонта с месеци. За отделните райони отговарят различни фирми с различна степен на експертиза и желание за работа, а гражданите не знаят кой отговаря за поддръжката. Тази система генерира хаос, за който плащаме прекалено скъпо.

По модела на останалите европейски столици, предлагаме създаването на общинска компания за извършване на малки улични ремонти.

Съкращавайки дългите процедури и разходите по контрол на частните фирми, целим бърза реакция и качество на свършената работа. Отговорността за действията на дружеството ще бъде у зам.-кмета по транспорта, така че гражданите да знаят кой може да им съдейства за отстраняване на дефекти. По този начин Столичната община ще бъде истински гарант за качествено изпълнение в разумни срокове, а отговорността няма да бъде размивана.