I.1. Специална програма за спешен ремонт на тротоарите

За сегашната администрация пешеходците не са приоритет – заделят се едва 0,1% от бюджета на София за ремонт на тротоари. Общата дължина на уличната мрежа в София, без да се включват пътеките в междублоковите пространства и парковите алеи, е над 3400 км.

Ако запазим този темп на нищоправене, тротоарите на София ще бъдат обновени след няколкостотин години.

Същевременно, малкото нови тротоари са некачествени, неестетични и некомфортни. Честа гледка са разпръснати във всички посоки шахти, поставени по средата на пешеходната линия стълбове, електротабла, остатъци от стари телефонни кабини и други препятствия. Скосяванията са изпълнени неправилно, а тактилните водещи линии, там където ги има, често затрудняват придвижването на слепите ни съграждани, отколкото го улесняват. Вероятно няма друга европейска столица с толкова сериозен проблем с тротоарната инфраструктура.

Като основен приоритет си поставяме последователна работа по осезаемото подобряване на пешеходната инфраструктура в града, за което работим от години. Ще се посветим на създаването на отделна общинска програма за ремонт на тротоарите, чийто ресурс ще се увеличава всяка година.

През първата година ще предвидим най-малко един милион лева за ремонт на тротоари за всеки столичен район. Отделно предвиждаме и ремонт на пешеходните пространства в историческия център с качествени гранитни настилки,

които да създадат разпознаваема среда. С обща стойност от над 25 млн. лв. програмата ще представлява неколкократно увеличение спрямо средствата отделяни до момента и ще позволи ударно и качествено ремонтиране на пешеходната инфраструктура, започвайки с най-натоварените и критични участъци. Приоритет ще бъде осигуряването на безопасни и непрекъснати пешеходни маршрути водещи към метростанциите, спирките на градския транспорт, училищата, болниците и пазарите на база регулярен одит на състоянието на инфраструктурата, извършван от районните администрации.