I.2. Свободни от коли тротоари

Недостигът на места за паркиране в районите без Синя и Зелена зона често превръща улиците ни в хаотични места, където се паркира върху тротоарите, а пешеходците лавират между колите на пътното платно. Това създава опасност и дискомфорт за всички, а задълбочаващият се хаос е показател за лошото управление на града. Затова през годините предприехме активна кампания за освобождаване на тротоарите от паркирани по тях автомобили.

Нашият план е София да стане град, в който ще има място за всички участници в движението. След изграждане на паркинги по кварталите и основен ремонт, изцяло ще освободим тротоарите от коли.

Няма да залагаме само на поставяне на колчета, а ще засаждаме жив плет и зеленина, оформяйки красиво зелено пространство между тротоарите и пътното платно. Това е начин да предпазим пешеходците от шумовото и прахово замърсяване, като приоритетно ще озеленяваме около учебните и здравни заведения. Навсякъде, където е възможно, ще разширим тротоарите и ще премахнем старите будки, реклами, стълбове и телефонни кабини. С помощта на Общинска полиция ще обявим своеобразна война на хаотичното паркиране, сериозно затягайки контрола в малките квартални улици. Тротоарите в София ще се ползват по предназначение.