Северен обход на центъра: Сливница – Сточна гара – Цариградско шосе

Транзитното преминаване на огромно количество автомобили през историческия център на града е сред основните проблеми на София. Официално преброяване на Визия за София показва, че среднодневното транзитно преминаване през центъра по булевардите Цар Освободител и Тодор Александров е над 20 000 коли – приблизително колкото натоварването по автомагистрала Хемус на изхода на столицата. Тежкият трафик и дългите опашки от автомобили по булевардите Цар Освободител, Кн. Ал. Дондуков и Тодор Александров допълнително замърсяват въздуха и правят най-представителната част от града непривлекателна. Тежкият автомобилен трафик влияе негативно и върху ценните фасади и конструкциите на старите сгради. Същевременно, развиването на пешеходна зона, по примера на останалите европейски столици, е свързано с осигуряването на удобна алтернатива на автомобилите, прекосяващи центъра.

Затова предлагаме изграждане на тунели и безконфликтни кръстовища под булевардите Сливница, Ген. Данаил Николаев и Ситняково.

Смятаме, че този проект е от стратегическо значение за града, не само защото ще изведе транзитното движение извън центъра, но и ще даде бързи и висококапацитетни връзки между редица квартали по протежението му. След цялостното изграждане времето за придвижване между бул. Константин Величков и бул. Цариградско шосе ще бъде около 6-7 минути – драстично подобрение спрямо времето необходимо за прекосяване на центъра в момента.

Всеки от тунелите е с две ленти в посока

Северният обход на центъра включва изграждане на два подземни участъка с обща дължина от около 4100 метра. Първият е разположен в две отделни тръби и е с дължина от 2100 метра, като започва преди кръстовището на бул. Сливница с ул. Опълченска и стига до бул. Данаил Николаев, източно от пл. Сточна гара. Вторият започва при съществуващото кръстовище на две нива при гара Подуяне и при бул. М. Еминеску се включва в бул. Цариградско шосе. Тунелите ще имат по две активни ленти в посока, осигуряващи плавно движение и висок транспортен капацитет. Движението по бул. Данаил Николаев предвиждаме да остане на ниво терен, като ще бъдат предприети редица мерки за подобряване на организацията на движението. За да се предотврати блокирането на града и сериозното натоварване на бюджета, проектът е разделен на няколко взаимосвързани етапа, подредени спрямо приоритетността им.

Като подготвителен етап от реализацията на проекта предвиждаме преработка на бул. Ген. Данаил Николаев, включваща изграждане на пешеходни надлези и премахване на три светофара. При кръстовищата с улиците Силистра и Проф. Милко Бичев, които са естествено продължение на бул. Христо и Евлоги Георгиеви, ще организираме еднопосочно движение, позволяващо оптимизиране на светофарните фази в двете кръстовища. Те ще бъдат синхронизирани и ще работят като едно, при което ще се осигури безконфликтно движение в посока пл. Сточна гара и по-голяма проходимост на транзитния трафик.

Като първи етап предвиждаме да построим тунела под пл. Сточна гара. Кръговото движение там е една от най-инфарктните точки в София, а довършването на заложената връзка с ж.к. Хаджи Димитър по ул. Владайска река, допълнително ще го натовари. За да улесним движението, транзитният трафик по Северния обход на центъра ще преминава в тунел. Той ще бъде свързан със съществуващото подземно преминаване на пл. Лъвов мост, с което ще бъдат избегнати кръстовищата на едноименния площад, с ул. Г. С. Раковски, както и кръговото движение на пл. Сточна гара. Северният тунел предвиждаме да има отклонение и към бул. Константин Стоилов за директна връзка с кв. Орландовци и бъдещия пробив към Централна гара по бул. Ген. Данаил Николаев.

На повърхността остават две ленти в посока за осъществяване на
връзки и за провеждане на градския транспорт

За втори и най-сложен етап остава изграждането на тунела под бул. Ситняково, с което да бъде подобрено движението между бул. Цариградско шосе, алея Яворов и пътния възел при гара Подуяне. Това ще облекчи и съществуващите кръстовища с улиците Оборище, Черковна и Гео Милев и бул. Шипченски проход. Тунелите ще имат по две ленти в посока, на ниво терен се запазва съществуващият габарит на булеварда, но се обособява БУС лента за ускорено придвижване на градския транспорт.

Ще проучим възможността за безконфликтна връзка на трафика от бул. Ботевградско шосе с транзитния тунел с преработка на пътния възел при гара Подуяне.

За решаване на конфликтните точки при пътния възел на бул. Цариградско шосе, ще бъде необходимо той да се преработи и да се построят нови плавни директни връзки.

В последния, трети етап, следва да се изгради участъкът от тунела между ул. Опълченска и съществуващото кръстовище при пл. Лъвов мост, както и изграждането на пътните рампи. С осигуреното безконфликтно преминаване под ул. Опълченска и бул. Христо Ботев, значително ще се намали необходимото време за пътуване.

Осезаеми ползи за всички

Освободеното място на повърхността ще приеме линеен парк

Освен драстично подобряване на свързаността между различните части на София, тунелите под бул. Сливница и Ситняково ще освободят историческия център от огромното транзитно движение. Това ще позволи булевардите Цар Освободител и Тодор Александров да придобият далеч по-човешки облик и ще реши проблема с кръстовището при Ларгото. След отвеждането на транзитния трафик, пешеходците там ще могат да преминават на ниво терен, вместо да са принудени да ползват подлеза, а пешеходните зони и площади около Св. Неделя, Централната минерална баня и ЦУМ ще бъдат истински свързани. С изграден Северен обход на центъра, зоната ще се освободи от трафик, шум и замърсяване.

Огромен ефект върху подобряване качеството на живот в града ще има изграждането на крайречен парк по протежението на бул. Сливница.

След изграждането на тунелите и вкарване на транзитното движение под земята ще отпадне необходимостта от сегашните четири ленти в посока по едноименния булевард. Лентите на повърхността ще станат по две в посока и ще бъдат разположени откъм прилежащите сгради. С това ще освободим огромна територия с широчина над 20 метра по цялата дължина на реката. В нея ще се разположат алеи, площадки, богато озеленяване и зони за отдих.

Искаме да активираме речното корито

С реконструкция на речното корито и изграждане на система за регулиране на водното ниво, способна да поеме приижданията, София ще се сдобие с първата река, до която хората имат пряк достъп. Линейният парк по бул. Сливница ще има обща дължина от 1800 метра, с което качеството на живота не само за околните квартали, но и за всички граждани, ще бъде значително подобрено.

Осъзнаваме, че подобен стратегически проект, с потенциал да реши едновременно редица натрупвали се с времето проблеми, е сериозна задача, която няма да бъде реализирана в рамките на една година или един мандат. Същевременно с това сме убедени, че

ако искаме да се възползваме пълноценно от потенциала на историческия център и коритото на Владайска река, Северният обход на центъра е неизбежен.

Веднага ще започнем процедура за проектиране, като успоредно с това ще възложим да бъдат изготвени и осъществени мерки за подобряване на движението по бул. Ген. Данаил Николаев. След като разполагаме с проектна готовност ще пристъпим към строителство в максимално къси срокове, за да ограничим затрудненията в трафика. Финансирането може да бъде осигурено по линия на европейските фондове, общинския и държавния бюджети и чрез безлихвен или нисколихвен заем от финансираща институция като ЕБВР, която да бъде допълнителен гарант за реализацията и прозрачността на проекта.