По данни на Европейската агенция по околна среда мръсният въздух
предизвиква преждевременната смърт на близо 15 000 българи всяка година – това са нашите майки, бащи, деца, приятели. Този непрежалим личностен и социален данък, който обществото ни заплаща ежегодно, трябва да бъде намален на всяка цена. Нито едно удобство или недостатъчните финанси не са по-важни от човешкия живот.

Радващо е, че през последните години, особено през зимните месеци, когато концентрацията на вредните вещества във въздуха многократно надвишава здравословно допустимите граници, темата за чистотата на въздуха стана особено важна за софиянци. Въпреки сериозността на проблема, екипът на г-жа Фандъкова не намери политическа воля и експертен потенциал да въведе безкомпромисни мерки срещу замърсяването, независимо дали става въпрос за такова от битовото отопление или от старите автомобили. Отлагането на неговото решаване се отразява върху нашето здраве, като особено уязвими са децата, възрастните и хората с хронични заболявания.

Аналогична е ситуацията и по отношение на градската чистота. Средствата, които Общината дава на почистващите фирми, непрекъснато нарастват, но София не става по-чиста и подредена, въпреки че те са най-голямото перо в бюджета и надхвърлят 200 млн. лв. годишно. Много често кофите за боклук преливат и възможността за разделно събиране и рециклиране на отпадъците е силно ограничена в отделни райони. Все още на много места в града съществуват незаконни сметища, а мръсотията и калта продължават да са ежедневна гледка по улиците. Особено остър е проблемът в кварталите с интензивно застрояване и недовършена инфраструктура. Продължава и общественото недоумение защо Общината държи на ръчно метене, вместо най-сетне то да бъде сменено с машинно. Не сме доволни нито от честотата и качеството на миенето на улиците, нито от контрола върху фирмите, отговарящи за градската хигиена.

Осъзнаваме сериозното влияние, което гореизброените проблеми имат върху всички нас, особено що се отнася до мръсния въздух и нашето здраве. Спаси София е сред инициаторите на колективния иск срещу бездействието на Столичната община и липсата на мерки за чист въздух. Затова сме решени да въведем спешни, безкомпромисни и амбициозни мерки за подобряване качеството на въздуха, осъзнавайки, че тяхното отлагане във времето е за сметка на здравето на всеки един от нас. Основен приоритет ще бъде замяната на печките на твърдо гориво и навлизане на топло и газоснабдяването в кварталите, които към момента нямат такава инфраструктура. В координация с държавата, ще работим за поетапна промяна на начина на отопление в полза на беземисионно такова за сметка на използваното в момента твърдо гориво – дърва, въглища и нафта. Създавайки съвместни екипи на служители на Столичния инспекторат и Общинска полиция, ще засилим контрола върху всички нерегламентирани огнища, включително в частните обекти, домовете и гетата. Няма как да продължим да толерираме силно замърсяващите автомобили без катализатори, които се движат в нарушение на закона. Вярваме, че предоставяйки адекватни алтернативи на личните автомобили, трайно ще намалим тяхната употреба за ежедневни градски пътувания.

Същевременно имаме амбицията да променим порочните и доказали се като неефективни практики, свързани с чистотата в София. Ще повишим изискванията и значително ще засилим контрола върху дейностите на частните почистващи фирми – от това как трябва да изглеждат контейнерите, до ясни задължения за почистване на улиците, публичните и зелените пространства. Ще задължим общинските структури стриктно да съблюдават спазването на хигиената в София и няма да се колебаем да налагаме солени глоби за всички нарушители, независимо дали са физически или юридически лица. Нашият План за София предвижда тя да стане зелен град в пълния смисъл на думата – здравословна, чиста и подредена.