I.4. Нулева толерантност към коли без катализатори

Около 25% от замърсяването с ФПЧ, с азотни оксиди (NO), които имат пагубно влияние върху озоновия слой, и с други вредни газове идва от автомобилите с премахнати катализатори. Катализаторът е елемент от изпускателната система на автомобила със съществено значение за намаляване на емисиите, отделяни от двигателя в атмосферата. В Европа осъзнават ключовата му роля и следят стриктно за екологичните норми при преминаване на техническите прегледи.

Дори с катализатор, много автомобили замърсяват въздуха. Без катализатор, вредите са още по-сериозни

Свалянето и кражбата на катализаторите заради съдържащите се в тях ценни метали и предаването им в пунктовете за вторични суровини у нас се е превърнало в масова практика и печеливша индустрия. Въпреки добре известните за властите нарушения, управляващите очевидно нямат намерение да се преборят с тази практика, за да не “разсърдят електората”. Доказателство за това е фактът, че газ-анализаторите, закупени от Столичната община и подарени на Пътна полиция изобщо не се използват. Заради тази безотговорност за цялата 2018 г. не е глобен или спрян от движение нито един автомобил. Безхаберието, което плащаме с нашето здраве, трябва да спре!

Няма да толерираме автомобили с премахнати катализатори и непокриващи екологичните стандарти на ЕС и с аргументи ще убедим държавата, че са необходими по-строги мерки за спазването на закона. В тясно сътрудничество с МВР значително ще затегнем контрола върху регистрирането на возилата без задължителните катализатори.

Планът ни включва закупуването на устройства за измерване на замърсяването от всички видове превозни средства, с което значително ще се разшири контролът върху тях.

Смесените екипи от инспектори и полицаи ще ни помогнат да затегнем контрола и върху недобросъвестните сервизи, пунктове за технически преглед и вторични суровини, а така ще премахнем един от стимулите за кражба на катализатори. С провеждането на информационна кампания, ще убедим обществото, че спазването на правилата ще ни предпази от респираторни заболявания и ще допринесе за по-здравословна градска среда.