I.3. Специализирани дронове ловят замърсяващи комини

Ще бъдем безкомпромисни към горенето на забранени материали, както на открито, така и на закрито.

Убедени сме, че подобни безотговорни действия, извършени от физически или юридически лица, като автосервизи или пунктове за вторични суровини, трябва да водят до наказания, за да не се повтарят занапред. Затова спешно ще поискаме криминализирането им и ще упълномощим Столичния инспекторат съвместно с Общинска полиция да извършват проверки, включително и в частни имоти.

За да подобрим драстично ефективността на проверките и за да не бъдем затруднени от липсата на достъп до частни имоти, ще приложим опита на полски градове, където бяха закупени дронове, с чиято помощ се измерват емисиите от комините.

Те са оборудвани със специални сензори, които правят анализ на дима от комините и установяват дали се горят забранени материали като дрехи, пластмаса, кабели, машинно масло и др. При установяване на нарушения се пристъпва към извършване на физическа проверка в частния имот и на лицата, нарушили закона. Дроновете ще помогнат проверките да стават далеч по-ефективно, безконфликтно и обективно, а така ще гарантираме, че всякакви обекти ще бъдат проверявани.

Чрез тази политика изпращаме ясен сигнал до физическите и юридическите лица, че редовни и обективни проверки ще има, а санкциите няма да подминат никой нарушител.