I.6. Еко-стикер и създаване на нискоемисионни зони

Столичната община не се възползва от отдавна доказали се успешни практики и решения за ограничаване на замърсяването от трафика, когато има висока концентрация на ФПЧ. Едно от решенията, което се прилага в големите градове, е класификация на колите спрямо техния екологичен стандарт и създаването на т.н. нискоемисионни зони. Обикновено те се обособяват в дните със сериозно замърсяване в историческия център, като се ограничава навлизането на неекологични автомобили. По този начин се подобрява качеството на въздуха в съответните зони и се предпазват фасадите на старите и ценни сгради, които се унищожават от вредните газове.

Тази практика я има не само в големи градове като Лондон, Париж или Мюнхен. Дори в Скопие вече работят по класификация на автомобилите и отбелязването им със съответните стикери за екологичен клас. Тя е подходяща и за София и затова, заедно с държавата и черпейки опит от други европейски градове, ще работим за нейното прилагане. Това ще ни позволи да създадем нискоемисионни зони в центъра, както и в други квартали, ако анализите покажат подобна необходимост. За намаляване на замърсяването и вредните газове, в дните със сериозно превишение ще ограничим навлизането и паркирането на автомобили, които не отговарят на екологичните норми.

Искаме не само да намалим влиянието на замърсяването от автомобилите, но и потреблението им, за да направим градската среда по-здравословна.

Тази мярка ще бъде комбинирана с осезаемо подсилване на градския транспорт, като ще бъдат осигурени допълнителни превозни средства.