I.11. Зелени пояси покрай основни пътни артерии

Замърсяването с ФПЧ и вредни газове причинено от тежкия трафик е най-сериозно по протежение на главните булеварди и улици. Основни потърпевши са както живущите покрай тях, така и всички останали, които ежедневно ги ползват. Столичната община изглежда не осъзнава колко сериозен е този проблем – озеленяването по протежението им не се поддържа, а новозасадените дървета са малки, крехки и неподходящи и рядко оцеляват.

Зелените пояси около булевардите
филтрират шума и праховото замърсяване
Зелените пояси около булевардите
филтрират шума и праховото замърсяване

Необходимо е да се оформят истински зелени буфери между натоварените пътни платна и тротоарите и околните пространства. При избора на растителността ще дадем предимство на видове като явор и бряст, които имат широки листа и така по-добре абсорбират ФПЧ и пречистват въздуха. Важно е да бъдат обновени и уплътнени живите плетове по протежение на трамвайните линии по булевардите България, Цар Борис III и Панчо Владигеров. По други като Ботевградско шосе, Царица Йоанна, Рожен, Овча купел и Никола Мушанов ще започнем засаждане на нови ивици от жив плет и други подходящи храсти и дървета. Това ще намали и шумовото замърсяване генерирано от интензивния трафик, с което ще се подобри и качеството на живот и спокойствието на живущите.