I.1. Навременни мерки, основани на обективен модел

Наша цел ще бъде в рамките на няколко години да предприемем редица мерки, които чувствително да подобрят качеството на въздуха. Имаме необходимата решителност и ще осигурим финансов и административен ресурс, с които да адресираме както проблемите с битовото отопление, така и с колите, които силно замърсяват.

Ще започнем с промяна на модела за предвиждане и оценка на замърсяването, който да ни даде истинските данни за сериозността на проблема.

Ще променим и праговете, при които мерките влизат в сила – вместо след поредица от дни със замърсяване над 250 единици и след субективна преценка на кмета, те ще започнат автоматично да се прилагат при превишения от 100 единици.

Това правило важи в повечето европейски столици и се доказа като успешно при навременното информиране на гражданите, както и при вземането на решения за предотвратяване на по-сериозно замърсяване.