I.12. Недопускане на замърсяващи строежи

Липсата на контрол на хилядите строителни площадки в целия град продължава да бъде сериозен източник на замърсяване на градската среда. Все още има строителни компании, които си позволяват да спестяват почистването на товарните автомобили и не спазват разпоредбите за хигиена около своите обекти. Така се разнася прахоляк по околните пространства и улици, а в кварталите с голям строителен интерес като Витоша и Манастирски ливади, замърсяването от този източник е сериозно. Целта ни е максимално да ограничим нарушенията на строителите като създадем съвместни екипи на Столичен инспекторат и Общинска полиция с правомощия и инструменти за бързо и ефективно налагане на глоби.

Ще предвидим прогресивно нарастващи санкции за физически и юридически лица, които систематично замърсяват и не се грижат за добрия вид на строителните обекти.

Ще търсим и законова възможност за замразяване на строителството за определен период при многократни нарушения. Бизнесът трябва да участва активно в опазването на околната среда в София и затова ще стимулираме отговорност към града в строителните компании.