I.7. Преразглеждане на проекта за инсинератор

Един от най-противоречивите и обсъждани проекти в сферата на екологията е заводът за изгаряне на боклук (т.н. инсинератор). За него управляващите възнамеряват да похарчат 310 млн лв. и да го построят зад Централна гара, на по-малко от два километра от центъра на София. Според нас това не е устойчиво решение в най-замърсената столица в ЕС, тъй като има опасения, че той ще допринася още повече за замърсяването на въздуха. Фактът, че Столичната община е засекретила част от информацията и не предоставя всички необходими документи и разчети на гражданите, сам по себе си поставя под съмнение точността на икономическия анализ. Подобно отношение е недопустимо, имайки предвид, че общината ще изтегли заем на стойност над 130 млн. лв., който ние, гражданите, ще трябва да изплащаме следващите десетилетия.

Подобни заводи за изгаряне на боклук са вече отречени в Европа, тъй като често изпитват технически проблеми, както показва и последният пример от инсинератора в Копенхаген. Те не са част от т.нар. концепция на кръгова икономика, предполагаща, че отпадъците трябва да се рециклират и използват отново, вместо да бъдат изгаряни. Именно затова инсинераторът в София се очаква да бъде последният такъв построен в Европа със средства от ЕС. Още един проблем представлява фактът, че до 2020 г. София е задължена да рециклира 50% от отпадъците си, като се очаква този процент да нараства с годините. От друга страна, за да се поддържа работата на завода, той се нуждае от постоянно количество нерециклиран отпадък. С цел покриването на двете изисквания, на София ще ѝ се наложи да увеличи общия обем на отпадъците си или да внася боклук, което не е устойчиво решение и с основание ще бъде прието “на нож” от гражданите.

Затова ще публикуваме всички доклади и разчети за проекта и заедно с най-добрите експерти и гражданите ще преразгледаме както технологията, така и площадката за изграждане на този завод.

Тъй като кредитът за 130 млн. лв. вече е одобрен, и предвид тежкото финансово състояние на Топлофикация София, ще инициираме преразглеждане на проекта и негово прегласуване от съветниците в новия Столичен общински съвет.