I.2. Преход към по-чисто отопление

Във връзка със замърсяването от битовото отопление, ще прилагаме конкретни решения в зависимост от географското разположение на квартала и социалните възможности на живущите. Незабавно ще възложим проектирането на нови топлопроводи в кварталите с бурно строителство на нови сгради и кооперации, като Овча Купел, Манастирски ливади, Витоша, Павлово, Модерно предградие, Кръстова вада и др. Като следващ етап с възможност за включване към мрежата на Топлофикация сме идентифицирали Орландовци, Горубляне, ж.к. Експериментален и др. По този начин ще се възползваме от наличния капацитет за производство на топлоенергия и чрез икономии на мащаба ще намалим стойността на енергията за всеки абонат. Това същевременно ще бъде и мярка за изваждане на дружеството от тежката дългова криза, в която се намира днес.

Изцяло ще променим и подхода към клиентите и качеството на услугата, за да върнем доверието на софиянци в Топлофикация.

Ще преразгледаме започващия проект за подмяна на над 10 000 отоплителни уреда, финансиран с европейски средства. Смятаме, че въвеждането на обективни критерии е от изключителна важност, за да гарантираме, че уредите ще отидат при домакинства, които към момента са сред най-сериозните замърсители, но нямат финансовата възможност да си позволят по-екологично отопление. По този начин ще защитим публичния интерес и ще елиминираме най-вредните източници на замърсяване. След анализ на резултатите от първата фаза ще предложим създаването на програма с общински средства, в допълнение към европейските, за ускорена и устойчива подмяна на старите печки.

Ще инициираме диалог с държавата за промяна на необходимите закони и наредби, които в момента стимулират замърсяването, вместо да го ограничават. Ще предложим помощите за енергийно бедните да са предимно насочени към нискоемисионни форми на отопление като ток, газ или пелети. Ще подкрепим въвеждането на строг стандарт за продажба на твърди горива, който да не допуска до пазара мокри и некачествени дърва и въглища. Като дългосрочна цел в План за София сме включили визия за столицата, в която изгарянето на подобни материали за отопление ще бъде забранено, а смогът ще стане минало.