I.5. Строго прилагане на принципа “замърсителят плаща”

След промяна на закона в края на 2018 г., държавата предостави възможността на общините сами да решават как и с колко ще облагат неекологичните автомобили, като в закона са посочени допустимите коефициенти. На практика данък МПС се формира от три компонента: ставките за мощност и екологичност се определят от местната власт, докато Народното събрание фиксира коефициента за старостта на автомобила, като облага по-новите автомобили с по-голям коефициент.

Доказателство за неискреното намерение на управляващите Столична община в борбата със замърсяване на въздуха е фактът, че София заложи на възможно най-ниските коефициенти за мощност и екологичност.

По този начин, данъците на най-замърсяващите и на най-мощните автомобили на практика остават без съществена промяна, а собствениците им не са стимулирани да инвестират в закупуването на по-малко замърсяващи превозни средства или напълно да се откажат от тях.

Данъците в София са значително по-ниски не само спрямо останалите столици в района, но и спрямо големи български градове като Пловдив или Бургас, където е въведено по-осезаемо облагане на замърсителите. София, която е най-замърсената столица в ЕС и където трафикът доближава 1 милион автомобила, трябва да бъде лидер в борбата срещу замърсяването. Вместо това в момента по-малките градове са по-отговорни към бъдещето на своите жители, въпреки значително по-ниските доходи на населението.

Силно вярваме в принципа, че онези, които замърсяват повече, трябва да плащат повече. Така ще осигурим средства за чист въздух, подобряване на градския транспорт и пътната инфраструктура.

Затова ще заложим на плавно повишение на коефициентите за мощност и екологичност до максималните посочени от Народното събрание, като започнем с автомобилите с мощност над 150 KW. Предвиждаме запазване на данъчните облекчения за тези с клас Евро 5 и Евро 6.

По този начин след няколко години данъчната политика ще може да бъде инструмент за реална борба срещу замърсяването от трафика. Не сме съгласни София да продължава да бъде място за изхвърляне на отпадъка на Европа и евтините, но замърсяващи коли да бъдат широкодостъпни и предпочитани от столичани. Убедени сме, че с въвеждането на правилна данъчна политика по отношение на автомобилите

ще стимулираме собствениците им да ползват по-щадящи средата возила, но и ще мотивираме гражданите да обмислят алтернативни начини за придвижване из града.

Така София ще стане по-чисто, зелено и приятно място за живот. Здравето на нашите деца е далеч по-ценно от възможността всеки да притежава по няколко стари коли, които да му излизат без пари.