I.8. Разширяване на топлофикационната и газопреносна мрежа

Газопреносната мрежа в София в голямата си част все още не е построена и свързана. Нейното разширяване може да предостави реална и достъпна алтернатива за отопление на домакинствата, особено в жилищни квартали с ниско застрояване като Горубляне, където липсва второстепенната мрежа, както и Орландовци, Бенковски, Нови Искър и Враждебна. Достъп до природен газ трябва приоритетно да получат несвързаните досега училища, болници, университети и административни сгради.

Ще стимулираме разширяване на мрежата в кварталите без достъп до Топлофикация и към големите потребители, особено там, където тече сериозно строителство на нови кооперации и сгради.

Ще инициираме сформирането на постоянна работна група с представители на компетентните държавни институции и Овергаз, която да определи приоритетите и да съблюдава постигането на поставените задачи. Целта ни е да идентифицираме най-неотложните разширения на газопреносната мрежа, за да предоставим възможност на домакинствата да преминат от отопление на твърдо гориво към природен газ. Навсякъде, където общината извършва цялостен ремонт на улици, ще изискаме от Овергаз да изгради и газопреносната си мрежа, с което ще спестим повторното разкопаване на вече изградена инфраструктура.