III. По-малко шум за спокоен град

Въпреки, че често не го осъзнаваме, шумовото замърсяване води до липса на сън, увреждания на слуховата система и повишени нива на стрес. По препоръки на Световната здравна организация за добър сън нощем, постоянният фонов шум не бива да превишава 30 децибела, а инцидентните шумове не трябва да надхвърлят 45. Въпреки това, официалните данни на Изпълнителната агенция по околна среда показват, че над 75% от столичани са подложени на шумово замърсяване, многократно превишаващо здравословните граници. Негов основен източник е автомобилният трафик, но анализът доказва, че дори живеещите далеч от основните булеварди страдат от шума. Липсата на каквито и да е инфраструктурни мерки, контрол от страна на общинските и държавните органи, както и огромният трафик правят София един от най-шумните градове в Европа.

Предприемайки редица конкретни мерки доказали се като работещи в други европейски страни, искаме драстично да намалим шумовото замърсяване в столицата. Неотложна такава е изграждането на шумоизолиращи преградни съоръжения по протежението на Околовръстния път и някои основни градски булеварди.

Ще инвестираме и в изграждането на система от камери за автоматично измерване на максималната и средна скорост по булевардите с най-интензивно движение, с което не само ще намалим шума, но и ще подобрим пътната безопасност. В унисон с ангажимента ни за изграждане на качествени трамвайни трасета ще гарантираме, че всички ремонти или разширения на трамвайната мрежа ще се изпълняват по модерна технология със завишени изисквания за шума и вибрациите.

С помощта на Столичен инспекторат и Общинска полиция строго ще контролираме спазването на общинските наредби за времето и начина на извършване на строителни дейности, особено в късните часове и през почивните дни. Вярваме, че с последователно и ефективно инвестиране ще постигнем осезаемо подобряване на шумовото замърсяване и ще осигурим на гражданите по-спокойна и тиха градска среда.