III.3. Трамваите стават безшумни

Амортизираната трамвайна мрежа е сериозен източник на шум и неудобство. За съжаление, екипът на г-жа Фандъкова не се вслуша в многократните ни призиви за промяна и при ремонтите на трамвайните трасета по бул. Кн. Ал. Дондуков и ул. Каменоделска например отново бе ползвана остаряла и отречена технология за изграждане на релсов път. Това бе пропуснат шанс не само да се осигури по-качествен градски транспорт, но и спокойствие на живущите.

Всеки бъдещ ремонт или изграждане на ново трамвайно трасе ще се случва по модерна технология, включваща не само по-качествени и устойчиви релси и основа, но и най-новите шумо- и виброизолационни материали.

Ще изготвим и реализираме програма за смяна на старите трамвайни стрелки, които са сред най-сериозните източници на шумово замърсяване в градската среда, а поставянето на нови и поддръжката на съществуващите лубрикатори ще намали скърцането на трамваите, особено в кривите. Планът ни за София включва и закупуването на 100 нови трамвая, които ще допринесат сериозно към целта ни за по-здравословна и спокойна среда.