II. Чист и подреден град

Градът ни е мръсен и занемарен. Контейнерите за боклук са стари и препълнени, улиците са покрити с кал и прах, междублоковите пространства са обрасли и неподдържани, уличното озеленяване и дърветата не се поддържат, а нерегламентираните сметища продължават да изникват. Всичко това се случва на фона на ежегодно увеличаващия се бюджет за сметопочистване, надхвърлящ 200 млн. лв. Очевидно е, че имаме сериозен проблем с функционирането на системите, задължени за поддържане на чистотата и зеленината на София. 

Невъзможно е да заживеем в подреден и зелен град с високо качество на живот ако не решим тези съществени проблеми. Затова в Плана за София предвиждаме редица мерки, с които да подобрим чистотата и конкретни действия, с които съществено да подобрим функционирането на системите за сметопочистване и озеленяване. Заради множеството съмнения и незадоволителни резултати на първо място считаме за задължително да се засили контролът върху частните фирми, отговорни за чистотата на столицата. Едновременно с това ще повишим капацитета на общинските предприятия “Чистота Искър” и “Паркове и градски градини”, за да можем да гарантираме качествена и максимално ефективна услуга.

Искаме да променим модела на сметосъбиране в София като значително увеличим процента на отпадъците, които се събират разделно. Успоредно с това ще въведем специализирани контейнери за биоразградими отпадъци като клонове, листа и хранителни отпадъци, с което да улесним жителите в кварталите с ниско застрояване. За да подобрим градската среда, ще поставим хиляди нови качествени и красиви кошчета за боклук и ще започнем изграждане на подземни контейнери. Не на последно място, в рамките на мандата искаме сериозно да увеличим зелените площи в града и значително да подобрим състоянието им, започвайки с дворовете на училищата и институциите, междублоковите пространства и зеленината покрай булевардите и улиците.