II.3. По-красив град с нови подземни контейнери

Голяма част от контейнерите в София са неугледни и затрупани с отпадъци. В същото време не само в европейските, но и в българските градове, подземните контейнери стават все по-масови.

За съжаление, досегашният кмет не припознава това решение като част от мерките за подобряване на градската среда – двата контейнера на ул. Солунска стояха развалени с години, а нови не бяха направени извън ремонтите в Зона 2 и 4 в центъра на града.

Поставяме си задачата осезаемо да разширим мрежата от подземни контейнери за отпадъци, включително и такива за разделно събиране.

Ще предложим и осъществим програма за изграждане на съоръженията, започвайки от централната градска част – в рамките на ремонта на бул. Христо Ботев, по булевардите Патриарх Евтимий, Васил Левски и ул. Георги С. Раковски, както и при всяка предстояща реконструкция на малките централни улици. По този начин ще освободим пътните плата, тротоарите, спирките и велосипедните алеи от хаотично разхвърлени контейнери, ще подобрим визията на градската среда и ще ограничим неприятната миризма и достъпа до боклука. Смятаме да построим такива контейнери и на най-оживените места в кварталите.